ביקור אצל ניצולי שואה

ביקור של חברי הפנימיה הצבאית לפיקוד אצל ניצולי שואה