טיול בראש הנקרא

טיול בראש הנקרא שיתוף פעולה ניצולי שואה עם בי"ס אופק  מפתן