top of page
dorot-galsVWS-006
tu-bishvat-037
dorot-2018-color-025
dorot-2018-color-013
dorot-galsVYS-035
dorot-galsVPS-003
dorot-galsVWS-004
dorot-galsVYS-015
dorot-galsGS-009
dorot-galsx-004
dorot-hanuka-2016-014
חוגים

פעילויות בדורות

מתנ"ס דורות מרכז מגוון רחב של פעילויות, חוגים וסדנאות לרווחת התושבים. אנו רואים בפעילות הקהילתית חלק חשוב ומהותי הן בהעצמה האישית של כל תושב והן ברמת החיבור של קהילת התושבים.

הרצאות

הרצאות במתנ"ס דורות

מעת לעת מתקיימות במתנ"ס דורות הרצאות מרתקות במגוון תחומים. מומלץ לעקוב ולהתעדכן.

הרצאות במתנ"ס דורות

אירועים בדורות

פעילויות נוספות

אירועים בדורות

מתנ"ס דורות מקיים אירועים שונים מעת לעת.

מומלץ להתעדכן באתר או בפייסבוק.

אירועים בדורות
bottom of page