top of page

פעילויות בדורות

הפרטים התקבלו בהצלחה

מרכז קהילתי דורות מהווה מוקד לפעילות קהילתית, חברתית ותרבותית בשילוב התושבים, אנחנו שואפים לגרום לכל תושב להרגיש משמעותי ושייך דרך מעורבות קהילתית, התנדבות, יוזמות אישיות ותחושת שייכות.

 

במידה ולא מצאת פעילות המתאימה לך, נשמח לשמוע על כך על מנת שנוכל להציע לך בעתיד את מסגרת רלוונטית.

bottom of page