top of page

דימה מרושניצ'נקו

דימה מרושניצ'נקו

רוקד מ-1982 מגיל 8 בחרקוב שבאוקראינה.

ב 1993 - פתח בי"ס לריקודיים סלוניים באוקראינה .

במהלך השנים לימד וחינך ילדים רבים והוביל אותם להישגים גבוהים .

בין תלמידיו אלופי אוקראינה לריקודים סלוניים ולטיני אמריקאי.

מ - 1995 - סגן נשיא ההתאחדות של הריקודים באוקראינה

בעל דרגת שיפוט בינלאומית הגבוהה ביותר  -

WORLD DANCE COUNCIL

לאורך כל השנים דימה מלווה ילדים רבים ומצעיד אותם להצלחה.

בשנת 2016 מתחיל דימה ללמד בישראל וכמצופה כבר בין תלמידיו אלופי ישראל "יורי בורקובסקי" ו"ליבי משושין "  המקסימים.

דימה הוא בעל ניסיון רב בלימוד והכוונה להצלחה מצוינות ואליפויות .

מוזמנים להתרשם

dima-dance-dorot-010
dima-dance-dorot-009
dima-dance-dorot-007
dima-dance-dorot-006
dima-dance-dorot-008
dima-dance-dorot-003
dima-dance-dorot-004
dima-dance-dorot-005
alexandra-dorot-002
bottom of page