ערב הוקרה לפעילים

ערב הוקרה לכל הפעילים, המדריכים והמתנדבים במרכז הקהילתי דורות