ערב התעוררות 

ערב התעוררות עם הזמרת רחלי ראובן

dorot-galsd-007
dorot-galsd-002
dorot-galsd-004
dorot-galsd-005
dorot-galsd-003
dorot-galsd-001
dorot-galsd-006